Samhällsansvar och miljö

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Dagens moderna samhälle är beroende av olja och gas. Städer kan inte försörja sig själva och är därför beroende av transporter av både människor och varor. Gas används för att värma upp hushåll i en stor del av världen. Olja används som ingrediens i allt från plast, däck, gummistövlar och rengöringsmedel till olika mediciner.

Zhoda Investments ser det som en viktig uppgift att på ett ansvarsfullt sätt bidra med denna viktiga resurs. Bolaget följer ukrainska miljölagstiftningen som omfattar vattenanvändning, luftföroreningar, utsläpp i vattendrag, hantering av farliga ämnen, återställning av mark och hälso- och säkerhetsaspekter för personal. Det är Zhoda Investments policy att leva upp till de miljö- och säkerhetskrav som gäller på den marknad där vi agerar. Bolagets mål är att på ett föredömligt vis minimera miljöriskerna i bolagets verksamhet.

Zhoda Investments bidrar till de lokala samhällena med arbetstillfällen och skatteinkomster. Dessutom bidrar Zhoda Investments till flera lokala organisationer såsom förskolor, unga geologer och valobservatörer.

Zhoda Investments CSR principer

  • Långsiktigt hållbar och ansvarsfull verksamhet för bolagets intressenter
  • Hälsa och säkerhet
  • Minimering av miljöpåverkan
  • Stöd till de lokala samhällena
  • Jämlikhet och jämställdhet
  • Utbildning och utveckling av våra medarbetare