Varför investera i Zhoda Investments?

Ta del av investeringar i onoterade europeiska bolag

 • Entreprenörskap för att driva och tillväxt och lönsamhet genom aktivt ägande och omfattande nätverk
 • Bred erfarenhet av investeringar på dynamiska marknader
 • Årligt avkastningsmål på 20%

 

Zhoda investerar för att bli Dalmatiens ledande ekologiska producent av premiumviner

 • Vision att nå 1 miljon flaskor
 • Äger två vingårdar med röda och vita viner på lokala druvor
 • 47 hektar ekologisk vinodling
 • Dalmatiens ledande vinmakare
 • Tillgång till lånefinansiering och investeringsbidrag från EU

 

Lelyaki-licensen har nyligen förlängts på 20 år

 • Ny västerländsk ledning hos Lelyaki partner för att höja operativ effektivitet
 • 8 miljoner fat olja i bevisade och sannolika reserver
 • Ny säljkanal ger väsentligt lägre kredittider
 • God lönsamhet med sänkta produktionsskatter och stigande oljepriser

 

Rörelseresultat på 14 miljoner kronor 2017

 

Ledning och styrelse är dedikerade och finansiellt motiverad att nå framgång

 • Aktieägarstrukturen har konsoliderats och styrelsen och ledning äger knappt hälften av kapitalet

 

En ny handelsplattform kommer att öka likviditeten i handeln och intresset för aktien