Varför investera i Zhoda Investments?

Ta del av investeringar i onoterade europeiska bolag

 • Entreprenörskap för att driva och tillväxt och lönsamhet genom aktivt ägande och omfattande nätverk
 • Bred erfarenhet av investeringar på dynamiska marknader
 • Årligt avkastningsmål på 20%

 

Lelyaki-licensen har nyligen förlängts på 20 år

 • Ny västerländsk ledning hos Lelyaki partner för att höja operativ effektivitet
 • Ny bevisad säljkanal ger väsentligt lägre kredittider

 

Nuvarande marknadsvärde påverkat av marknadsförhållanden

 • Marknadsvärde på 33 miljoner kronor (vid 0.25 kr per aktie)
 • Rörelseresultat 2015 = 11 miljoner kronor
 • Lelyaki har en dagsproduktion på 330 fat per dag och bevisade plus sannolika reserver 2P på 8 miljoner fat netto till Zhoda

 

Balansräkning i sig ger mer än väl stöd för värderingen

 • Moderbolaget är skuldfritt och har en kassa på 30 miljoner kronor
 • 45 procentigt ägande i Lelyaki med ett rörelsekapital på 17 miljoner kronor

 

Ledning och styrelse är dedikerade och finansiellt motiverad att nå framgång

 • Aktieägarstrukturen har konsoliderats och styrelsen kommer att teckna minst 35% av emissionen

 

En ny handelsplattform kommer att öka likviditeten i handeln och intresset för aktien