Finansiella rapporter

Fram till 11 december 2015 ingick Zhoda Investments AB i Shelton Petroleum-koncernen (med nuvarande firma Petrosibir AB). Rapporterna nedan till och med 2015 avser därför hela Shelton Petroleum-koncernen och inte bara Zhoda Invesments verksamhet.

Årsredovisningar

Delårsrapporter

Övriga rapporter