Finansiell översikt

fin översikt Zhoda 2016 SV

Finansiell information i tabellen ovan har hämtats från Shelton Petroleums reviderade årsredovisningar. Under denna period utgjorde Zhoda Investments Shelton Petroleums ukrainska verksamhet.