Finansiell översikt

Fin nyckeltal sv

 

Vinverksamheten ägdes till 80% per 31 december 2017 (nu till 100%) och konsoliderades som dotterbolag. Oljeverksamheten ägdes till 45% per 31 december 2017 och redovisades som intressebolag på en rad i rörelseresultatet.