Kalender

2019

Årsredovisningen publiceras i början av maj.

Årsstämman hålls 13 juni i Stockholm.