Kalender

2019

Årsredovisningen publiceras i maj.

Årsstämman hålls 18 juni i Stockholm.