28
maj 2018
Ny säljkanal etablerad och all olja producerad under januari-april 2018 har sålts mot förskottsbetalning

Zhoda Investments (”Zhoda”) lämnar en operativ uppdatering avseende oljeverksamheten i Poltava Ukraina. Under årets fyra första månader har Zhodas 45 procentiga andel av fältets produktion uppgått till 33 000 fat olja. Bolaget har framgångsrikt etablerat en ny säljkanal för att korta ledtiden mellan produktion och erhållna betalningar. All olja producerad under årets fyra första månader har sålts mot förskottsbetalning och denna har inbringat försäljningsintäkter motsvarande cirka 16 miljoner kronor.

– Vi har tagit flera viktiga steg i utvecklingen av vår oljeverksamhet. Förra året förlängdes oljelicensen på 20 år. Att vi nu vid flera tillfällen lyckats sälja olja mot förskottsbetalning är ett genombrott. Det förbättrar kassaflödena och minskar kreditriskerna. Vid dagens oljepris har oljeverksamheten en mycket god lönsamhet och vi räknar med att kunna återuppta utdelningar från oljeverksamheten till moderbolaget under 2018, säger Robert Karlsson, vd Zhoda Investments.

Produktionen under januari-april uppgick till motsvarande 279 fat per dag. Bolaget räknar med att kunna höja denna till över 300 fat per dag under året genom ett arbetsprogram som innefattar bland annat optimering av pumpar.

Givet en fortsatt stabil produktion och försäljning av olja räknar Zhoda med att under 2018 kunna återuppta utdelningarna från oljeverksamheten. Under 2017 sänktes produktionsskatten på olja från 45% till 29% av oljepriset, något som väsentligt ökat lönsamheten.

Zhoda Investments äger via dotterbolag 45% av licensinnehavaren och operatören av oljefältet Lelyaki. Samtliga belopp ovan avser Zhodas fyrtiofem-procentiga ägarandel i operatören.

För mer information, vänligen kontakta:
Robert Karlsson, vd Zhoda Investments AB
+46 709 565 141, robert.karlsson@zhodainvestments.com
www.zhodainvestments.com

Fakta om Zhoda Investments
Zhoda Investments investerar i utvalda europeiska onoterade bolag och utvecklar dem mot ökad tillväxt och lönsamhet genom aktivt ägande och entreprenörskap. I Dalmatien äger Zhoda en vinproducent med en 47 hektar ekologisk vingård med främst den röda lokala druvan babic. Zhoda innehar också ett vineri på den dalmatinska ön Korcula som framställer vita kvalitetsviner på druvan posip. Bolaget har även ett 45 procentigt ägarintresse i oljefältet Lelyaki i Ukraina med bevisade och sannolika oljereserver av kategorin 2P på 8 miljoner fat netto till bolaget. Zhoda Investments letar aktivt efter nya investeringar. Bolagets aktie handlas på Pareto Securities OTC. Läs mer på www.zhodainvestments.com.

Länk till pressmeddelande