Ukraina – översikt

Fakta om Ukraina

Huvudstad: Kiev

Statsskick: Republik

Administration: Leds av presidenten Petro Prosjenko, som valts på fem år. Val till det Ukrainska parlamentet, Verchovna Rada, sker vart femte år.

Yta: 603 628 km²

Befolkning: 46 miljoner

Drivkrafter i Ukraina

  • Ukraina är en av Europas största konsumenter av energi
  • Landet har sedan början av 1900-talet producerat olja och gas och spelar tack vare sitt geografiska läge en central roll i Europas energiförsörjning
  • Ukraina har en ohållbar energibalans där nästan två tredjedelar av landets konsumtion av olja och gas importeras samtidigt som det finns stor oexploaterad potential att öka landets produktion av kolväten
  • Annekteringen av Krim och konflikten i östra Ukraina har påverkat landet och dess ekonomi. Den nya presidenten Porosjenko har inlett en modernisering av landet och avreglering av det legala systemet och företagsmiljön
  • Zhoda Investments produktion på Lelyaki-fältet är stabil och opåverkad av den geopolitiska utvecklingen i Ukraina

Utvecklingen i Ukraina

Efter en folkomröstning den 16 mars 2014 har Krim deklarerat sig självständigt från Ukraina och begärt att bli upptaget i Ryska federationen. Begäran har bifallits av den ryska presidenten och det ryska parlamentet. Den nya premiärministern i Krim har tillkännagivit att CNG:s intressen på Krim kommer att nationaliseras av republiken Krim. Det har uppgivits att privata intressen och avtal kommer att respekteras. Varken folkomröstningen eller nationaliseringen av CNG, som strider mot Ukrainas konstitution, har erkänts av den ukrainska regeringen i Kiev eller internationellt.

På grund av händelserna beskrivna ovan, bedömer Zhoda Investments styrelse en ökad risk avseende eventuella framtida finansiella värden från Joint Investment Agreement (JIA) med CNG. Detta JIA svarade för 0 procent av Zhoda Investments intäkter och vinst för 2014 och cirka 0,1 procent av koncernens sammanlagda tillgångar enligt balansräkningen per 31 januari 2014.

Det producerade oljefältet Lelyaki ligger centrala Ukraina och produktionen är opåverkad av utvecklingen i östra Ukraina och på Krim.