30
maj 2018
Presentationer av vd Robert Karlsson i samband med den pågående nyemissionen

Zhoda Investments (”Zhoda”) genomför en företrädesemission på 21 miljoner kronor. I samband med detta har vd Robert Karlsson genomfört presentationer av emissionen och bolagets investeringsplaner. Nedan finns videolänkar till ett urval av dessa presentationer. Teckningstiden löper ut fredag 1 juni.

Zhoda Investments investerar i utvalda europeiska onoterade bolag och utvecklar dem mot ökad tillväxt och lönsamhet genom aktivt ägande och entreprenörskap. För ett år sedan förvärvade bolaget en ekologisk vingård på 47 hektar i Dalmatien som producerar premiumviner på lokala druvor. Dalmatien har en stolt tvåtusenårig vintradition som bolaget bygger vidare på med modern teknik och landets bästa vinmakare. Visionen är att bli Dalmatiens ledande vinproducent med 1 miljon flaskor per år.

Syftet med emissionen är att finansiera utvecklingen av den ekologiska vinverksamheten i Dalmatien. Bolaget bedriver även en oljeverksamhet med 8 miljoner fat bevisade och sannolika reserver i Poltava som gynnas av de stigande oljepriserna.

Nedan finns länkar till ett urval av de presentationer som vd Robert Karlsson genomfört för att belysa bolagets verksamhet och dess investeringsplaner. Material finns även tillgängligt på www.zhodainvestments.com

Presentation i samarbete med Aktiespararna – Aktiedagen i Malmö den 22 maj 2018

Videointervju med IPO.se – den 24 maj 2018

https://ipo.se/play/

Presentation i samarbete med Financial Stockholm den 28 maj 2018

Sammanfattning av emissionen

• Teckningstid 17 maj – 1 juni 2018
• Nyemissionen kan tillföra högst cirka 21 miljoner kronor
• Teckningskursen är 0,08 kronor per aktie
• Emissionen sker med företrädesrätt för befintliga aktieägare varvid 1 befintlig aktie ger rätt att teckna 2 nya aktier
• Styrelsen och ledning har lämnat avsiktsförklaringar att teckna sig för cirka 10 miljoner kronor, motsvarande cirka 48% av den totala emissionen
• Emissionshandlingar för teckning skickas ut till aktieägarna
• Ansökan om teckning för nya aktieägare lämnas på särskild blankett
• Mer information finns på www.zhodainvestments.com

Värdering och ny handelsplattform för aktien

Värderingen i emissionen är lägre än rörelseresultatet 2017 och väsentligt lägre än eget kapital.

• I emissionen uppgår teckningskursen per aktie till 0,08 kronor, vilket ger en värdering på företaget före emissionen på cirka 10,4 miljoner kronor
• Under 2017 uppgick rörelseresultatet per aktie till 0,11 kronor och rörelseresultat till 14,1 miljoner kronor
• Eget kapital per aktie hänförligt till Zhodas aktieägare per 31 december 2017 uppgick till 0,49 kronor per aktie och eget kapital till 64,5 miljoner kronor

Efter genomförd emission kommer bolaget att ansöka om handel i aktien på beQuoteds OTC-lista.

Bilagor

Teaser – Sammanfattning av emissionen med anmälningssedel

Powerpointpresentation av bolaget och emissionen

For mer information, vänligen kontakta:
Robert Karlsson, vd Zhoda Investments AB
+46 709 565 141, robert.karlsson@zhodainvestments.com
www.zhodainvestments.com

Fakta om Zhoda Investments
Zhoda Investments investerar i utvalda europeiska onoterade bolag och utvecklar dem mot ökad tillväxt och lönsamhet genom aktivt ägande och entreprenörskap. I Dalmatien äger Zhoda en vinproducent med en 47 hektar ekologisk vingård med främst den röda lokala druvan babic. Zhoda innehar också ett vineri på den dalmatinska ön Korcula som framställer vita kvalitetsviner på druvan posip. Bolaget har även ett 45 procentigt ägarintresse i oljefältet Lelyaki i Ukraina med bevisade och sannolika oljereserver av kategorin 2P på 8 miljoner fat netto till bolaget. Zhoda Investments letar aktivt efter nya investeringar. Bolagets aktie handlas på Pareto Securities OTC. Läs mer på www.zhodainvestments.com.

Länk till pressmeddelande

Länk till presentation i Powerpoint

Länk till sammanfattning av emissionen och anmälningssedel – teaser