15
sep 2021
Zhoda Investments beviljas investeringsbidrag på 15 miljoner kronor för nytt vineri

Zhodas Investments helägda dotterbolag Testament Winery är Kroatiens första svenska vingård. Målet är att skapa Kroatiens bästa vin. Vingården har beviljats ett investeringsbidrag på upp till 15 miljoner kronor för att bygga ett nytt vineri för att öka och effektivisera produktionskapaciteten samt skapa nya intäktsströmmar från gårdsförsäljning och vinprovningar.

– Testament Winery har etablerat ett starkt varumärke och fördubblat försäljning varje år de senast fyra åren. Vi har nu visat att vi lyckats möta den växande efterfrågan både i Kroatien och internationellt på hållbart framställda viner gjorda på lokala dalmatiska druvor. Framgångarna i världens viktigaste vintävling Decanter och att Testaments viner finns på flera Michelin-krogar är inspirerande. Vi är nu redo för nästa steg i utvecklingen av vinverksamheten. Beviljandet av investeringsbidraget är en viktig del i finansieringen av utbyggnaden för att nå visionen om en miljon flaskor per år, säger Robert Karlsson, vd Zhoda Investments.

Testament Winery driver idag en ekologisk vingård på 50 hektar i regionen Dalmatien vid Kroatiens kust mot Adriatiska havet. Sedan 2017 har Zhoda utvecklat gården från en ren druvproducent till en av Kroatiens mest framgångsrika vinproducenter där prisbelönade premiumviner säljs under det egna varumärket Testament.

För att ta nya steg mot visionen om en produktion om en miljon flaskor per år avser Testament Winery att bygga ett helt nytt vineri med utökad och förbättrad kapacitet för produktion och lagring. Vineriet kommer även att bli en uppskattad besöksattraktion med gårdsförsäljning och vinprovningar. Bolaget har anlitat Kroatiens mest framstående vinarkitekt för att designa ett vineri som kommer att ge ett avtryck inte bara på vinmarknaden i Kroatien, utan runt hela Medelhavet.

För att finansiera konstruktionen har bolaget ansökt och beviljats investeringsbidrag från EU:s struktur- och utvecklingsfonder om femtio procent av ett investeringsbelopp på upp till tre miljoner euro, motsvarande ett bidrag på upp till 1,5 miljoner euro. Testament Winery upphandlar nu byggbolag för detta projekt. Efter slutförd upphandling kan bolaget ge en närmare bedömning av det totala investeringsbeloppet. Bolaget har även inlett diskussioner med banker om lånefinansiering.

Alla Sveriges vinälskare kan bli medlem i Testaments vinklubb och följa vinäventyret på www.testamentvanner.com.

För mer information, vänligen kontakta:
Robert Karlsson, vd Zhoda Investments AB
+46 709 565 141, robert.karlsson@zhodainvestments.com
www.zhodainvestments.com

Fakta om Zhoda Investments
Zhoda Investments investerar i utvalda europeiska onoterade bolag och utvecklar dem mot ökad tillväxt och lönsamhet genom aktivt ägande och entreprenörskap. I kustregionen Dalmatien i Kroatien äger Zhoda två vingårdar – Testament Winery och Black Island Winery. Med lokala ekologiska druvor, landets bästa vinmakare och en tvåtusenårig vintradition är det Zhodas målsättning att skapa Kroatiens bästa vin och bli landets främsta exportör av kvalitetsviner. Visionen är att nå en produktion om en miljon flaskor per år. Bolaget har även ett 45 procentigt ägarintresse i oljefältet Lelyaki i Ukraina med bevisade och sannolika oljereserver av kategorin 2P på 8 miljoner fat netto till bolaget. Zhoda Investments letar aktivt efter nya investeringar. Läs mer på www.zhodainvestments.com.

Länk till pressmeddelande