8
jun 2018
Zhoda Investments nyemission övertecknad

Zhoda Investments (”Zhoda”) har framgångsrikt slutfört en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Nyemissionen som övertecknades med 18% tillför bolaget 20,9 miljoner kronor före emissionskostnader. Medlen ska främst användas för att utveckla Zhodas ekologiska vinverksamhet mot visionen att bli Dalmatiens ledande producent av kvalitetsviner med 1 miljon flaskor per år.

– Det är mycket glädjande att intresset för Zhodas företrädesemission har varit så stort. Vi har positivt momentum i verksamheten och mycket spännande framför oss. Med en stärkt kapitalbas kan vi utveckla vinverksamheten i Dalmatien mot visionen om 1 miljon flaskor kvaltietsviner per år på lokala druvor. Dessutom har stora steg tagits i den ukrainska oljeverksamheten med en förlängd oljelicens och en försäljning som gynnas av det högre oljepriset. Jag vill tacka alla aktieägare för visat förtroende och jag ser fram emot att få genomföra bolagets investeringsplaner för att skapa nya betydande värden, säger Robert Karlsson, vd Zhoda Investments.

Totalt tecknades 235 134 195 aktier motsvarande 90% med stöd av teckningsrätter. Därutöver anmäldes teckning av 72 480 511 aktier utan stöd av teckningsrätter, vilket gav en överteckning på 18%. Aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter tilldelas i enlighet med villkor och anvisningar i det informationsmemorandum som offentliggjordes den 17 maj 2018. En avräkningsnota med betalningsinstruktion skickas till dem som tilldelats aktier utan stöd av rätter.

Nyemission innebär att bolagets aktiekapital ökar med 7 000 000 kronor från 3 500 000 kronor till 10 500 000 kronor. Antalet A-aktier ökar med 10 666 600 från 5 333 300 till 15 999 900 och antalet B-aktier ökar med 250 590 858 från 125 295 429 till 375 886 287. Antalet aktier efter emissionen kommer att uppgå till 391 886 187 och antalet röster till 535 885 287.

For mer information, vänligen kontakta:
Robert Karlsson, vd Zhoda Investments AB
+46 709 565 141, robert.karlsson@zhodainvestments.com
www.zhodainvestments.com

Fakta om Zhoda Investments
Zhoda Investments investerar i utvalda europeiska onoterade bolag och utvecklar dem mot ökad tillväxt och lönsamhet genom aktivt ägande och entreprenörskap. I Dalmatien äger Zhoda en vinproducent med en 47 hektar ekologisk vingård med främst den röda lokala druvan babic. Zhoda innehar också ett vineri på den dalmatinska ön Korcula som framställer vita kvalitetsviner på druvan posip. Bolaget har även ett 45 procentigt ägarintresse i oljefältet Lelyaki i Ukraina med bevisade och sannolika oljereserver av kategorin 2P på 8 miljoner fat netto till bolaget. Zhoda Investments letar aktivt efter nya investeringar. Bolagets aktie handlas på Pareto Securities OTC. Läs mer på www.zhodainvestments.com.

Länk till pressmeddelande