31
aug 2018
Zhoda Investments inleder handel på beQuoteds OTC-lista

Zhoda Investments har slutit avtal med beQuoted om handel i bolagets B-aktie på OTC-listan. Första dag för handel blir den 3 september 2018.

Aktien kommer att handlas under kortnamnet ZHOD-B, med ISIN kod SE0007789524.

För att handla aktier i Zhoda Investments kontaktar man sin bank eller aktiemäklare. Banken kontaktar i sin tur marknadsplatsen som matchar bankens order med andra bankers ordrar. Antingen blir det avslut direkt eller så registreras ordern i väntan på matchande order. Aktuella köp- och säljkurser finns exempelvis på Avanza, Nordnet och beQuoted.

For mer information, vänligen kontakta:
Robert Karlsson, vd Zhoda Investments AB
+46 709 565 141, robert.karlsson@zhodainvestments.com
www.zhodainvestments.com
Följ Testament Winery på Facebook och Instagram

Fakta om Zhoda Investments
Zhoda Investments investerar i utvalda europeiska onoterade bolag och utvecklar dem mot ökad tillväxt och lönsamhet genom aktivt ägande och entreprenörskap. I Dalmatien äger Zhoda en vinproducent med en 47 hektar ekologisk vingård med främst den röda lokala druvan babic. Zhoda innehar också ett vineri på den dalmatinska ön Korcula som framställer vita kvalitetsviner på druvan posip. Bolaget har även ett 45 procentigt ägarintresse i oljefältet Lelyaki i Ukraina med bevisade och sannolika oljereserver av kategorin 2P på 8 miljoner fat netto till bolaget. Zhoda Investments letar aktivt efter nya investeringar. Läs mer på www.zhodainvestments.com.

Länk till pressmeddelande