Samhällsansvar och miljö

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Zhoda Investments CSR principer

  • Långsiktigt hållbar och ansvarsfull verksamhet för bolagets intressenter
  • Hälsa och säkerhet
  • Minimering av miljöpåverkan
  • Stöd till de lokala samhällena
  • Jämlikhet och jämställdhet
  • Utbildning och utveckling av våra medarbetare

 

Zhoda Investments bidrar till de lokala samhällena med arbetstillfällen och skatteinkomster. Dessutom bidrar Zhoda Investments till flera lokala organisationer såsom förskolor och unga geologer.

Vinverksamheten i Dalmatien

Hållbarhet ska vara ett självklart val i vinverksamheten. Bolagets vingård är ekologiskt certifierad enligt EU:s krav och den gröna lövet pryder därför bolagets vinflaskor.

Oljeverksamheten i Ukraina

Dagens moderna samhälle är beroende av olja och gas. Städer kan inte försörja sig själva och är därför beroende av transporter av både människor och varor. Gas används för att värma upp hushåll i en stor del av världen. Olja används som ingrediens i såväl produkter som vi använder i vår vardag som industriellt och inom sjukvården.

Zhoda Investments ser det som en viktig uppgift att på ett ansvarsfullt sätt bidra med denna viktiga resurs. Inte minst i Ukraina där landets strävan mot energiberoende är en viktig faktor för politiskt stabilitet och minskade konflikter.

Bolaget följer ukrainska miljölagstiftningen som omfattar vatten, luft och mark samt hälso- och säkerhetsaspekter för personal. Zhoda Investments ska alltid leva upp till de miljö- och säkerhetskrav som gäller på den marknad där vi agerar. Bolagets mål är att på ett föredömligt vis minimera miljöriskerna i bolagets verksamhet.