Historia

 

2020

Fortsatt stark tillväxt trots pandemin

Trots utmanande marknadsförutsättningar ökar vinverksamheten försäljningen med 80%. Exporten från Kroatien står för en ökande andel av försäljning. Zhoda har tillsammans med Kroatiens ledande vineriarkitekt tagit fram ritningar och design för ett nytt vineri på Testament Winery.

Oljeverksamheten påverkas av det låga och volatila oljepriset, men lyckas ändå genom underhållsarbeten hålla produktionen relativt stabil under året.

 

2019

Utdelning från oljeverksamheten och lansering av varumärket Merga Victa

Black Island Winery lanserar varumärket Merga Victa och inviger det nyrenoverade vineriet för gårdsförsäljning. Vingårdarna gör sitt första intåg i den kroatiska detaljhandeln från att tidigare uteslutande ha sålt vinerna till restauranger.

Oljeproduktionen är fortsatt stabil och Zhoda erhåller en utdelning från oljeverkamheten på 10 miljoner kronor.

 

2018

Utveckling av vingården och följdinvestering

Zhoda tar fram ett nytt brand ”Testament”och etablerar en ny försäljningsstrategi med fokus på de större städerna Zagreb, Split och Dubrovnik. Zhoda genomför ett nytt förvärv av vineriet Black Island Winery för vita viner, vilket kompletterar de redan existerade röda vinerna.

 

2017

Investerar i vingården Testament Winery i Dalmatien och förlänger oljelicensen på 20 år

Zhoda genomför sin första nya investering i en ekologisk vingård i Dalmatien. Genom investeringar i ny utrustning kan bolaget för första gången vinifiera hela druvskörden, och nå 100 000 flaskor från de lokala druvsorterna babic och posip.

Oljelicensen i Ukraina förlängs på 20 år och nya försäljningskanaler för oljan etableras.

 

2016

Byter namn till Zhoda Investments och breddar verksamheten

I oktober 2016 fattade bolagets aktieägare beslut om att bredda verksamheten och stärka kapitalbasen genom en företrädesemission. Bolaget antog det nya namnet Zhoda Investments.

 

2014-2015

Väsentlig ökning av reserverna till 42 miljoner fat 2P

Enligt en ny oberoende västerländsk reservstudier sjudubblar bolaget sina ryska reserver, vilket ger en total reservbas om 42 miljoner bevisade och sannolika fat olja. Den geopolitiska utveckling på Krim ökar risken avseende framtida värden i de tillgångar som ligger offshore utanför Krim. Bolagets produktion i centrala Ukraina är stabil och opåverkad av händelserna. Efter en period av konflikter med Petrogrand, ingår bolagen ett avtal om samgående varvid de ukrainska tillgångarna under namnet Zhoda Petroleum Ukraine AB delas ut till aktieägarna.

 

2013

Når en milstolpe om 1 000 fat per dag

Det framgångsrika borrprogrammet ger en markant ökning av den dagliga produktionen som når en nivå på 1 000 fat per dag. Bolaget når en omsättning på 100 miljoner kronor och kan redovisa ett rörelseresultat på över 30 miljoner kronor.

 

2010-2012

Framgångsrikt borrprogram och företagsförvärv

Bolaget borrar prospekterings- och utvärderingsbrunnar på de Basjkiriska licenserna och når en produktion om 500 fat per dag. Produktionen på Lelyaki stängs tillfälligt ner. Bolaget investerar i Baltic Oil Terminals och Tomsk Refining. Dessa innehav avyttras sedan med god lönsamhet och skapar likvida medel för kommande borrningar.

 

2009

Samgående och listning i Sverige

Bolaget ingår avtal om samgående med Petrosibir, ett svenskt oljebolag med oljetillgångar i Basjkirien. Den nya koncernen antar namnet Shelton Petroleum AB och aktien börsnoteras i Stockholm.

Bolaget borrar en ny brunn på Lelyaki. Arkhangelskoye-licensen i Svarta havet läggs till JIA.

 

2007-2008

Expanderar genom förvärv av en producerande oljetillgång

Bolaget genomför ett företagsförvärv och förvärvar Zhoda 2001 Corporation med en 45 procentig intresseandel i Lelyaki oljefält med en daglig produktion om 270 fat per dag netto till bolaget. Som en del av transaktionen fokuseras verksamheten till Ukraina genom en försäljning av kanadensiska olje- och gastillgångar. Bolaget borrar sin första produktionsbrunn och uppgraderar reserverna till 8,7 miljoner fat 2P netto.

North Kerchenskaya-licensen i Azovskasjön läggs till JIA-avtalet.

 

2006

Borrar en offshore brunn i Azovska sjön

Efter ingående geofysiska och andra studier borrar JIA-partners en prospekterings- och utvärderingsbrunn på Biryucha till ett djup om 1,700 meter. Tjocka reservoarstenar på upp till 60 meter påträffades med små mängder gas.

2003

Bolaget startar sin verksamhet i Ukraina

Bolaget är ett av de första västerländska bolagen som går in på olje- och gasmarknaden i Ukraina. Under namnet Shelton Canada Corp med listning på Toronto Venture Exchange, ingår bolaget ett avtal om Joint Investment Activity (JIA) med National Stock Company Chornomornaftogaz, Ukrainas ledande offshore gasbolag, om utveckling av olje- och gasfyndigheter i Azovskasjön och Svarta havet. Biryucha är den första licensen att omfattas av JIA.