Varför investera i Zhoda Investments?

Ta del av investeringar i onoterade europeiska bolag

 • Entreprenörskap för att driva och tillväxt och lönsamhet genom aktivt ägande och omfattande nätverk
 • Bred erfarenhet av investeringar på dynamiska marknader
 • Årligt avkastningsmål på 20%

 

Zhoda investerar för att bli Dalmatiens ledande ekologiska producent av premiumviner

 • Vision att nå 1 miljon flaskor
 • Äger två vingårdar med fokus på lokala druvor
 • 50 hektar ekologisk vinodling
 • Dalmatiens ledande vinmakare
 • Tillgång till lånefinansiering och investeringsbidrag från EU

 

Lelyaki-licensen har förlängts på 20 år

 • 8 miljoner fat olja i bevisade och sannolika reserver
 • Moget fält med låg geologisk risk
 • Låga produktionskostnader ger god lönsamhet även vid lägre oljepriser

 

Väsentligt ägande hos styrelse och ledning och styrelse

 • Aktieägarstrukturen har konsoliderats och styrelsen och ledning äger knappt hälften av kapitalet