Finansiella rapporter

Årsredovisningarna för 2016 och framåt avser nuvarande koncern där Zhoda Investments AB är moderbolag. Fram till 11 december 2015 ingick oljeverksamheten i Shelton Petroleum-koncernen (med nuvarande firma Petrosibir AB). Rapporterna nedan till och med 2015 avser därför hela Shelton Petroleum-koncernen och inte bara Zhoda Invesments verksamhet.

Årsredovisning 2022

Årsredovisningar

Delårsrapporter

Övriga rapporter