Finansiell översikt

Screen Shot 2021-06-03 at 13.41.06

 

Vinverksamheten ägs till 100% och konsoliderades som dotterbolag. Oljeverksamheten ägs till 45% och redovisades som intressebolag på en rad i rörelseresultatet.