Licenser i resursrika områden

Zhoda Investments inriktar sig på prospektering och utvinning av olja och gas i Ukraina. Bolaget har en diversifierad portfölj som kombinerar produktion till låg kostnad och geologisk risk med betydande prospekteringspotential.