Licensområden

Zhoda Investments har varit verksamt på den ukrainska olje- och gasmarknaden sedan 2003. Bolaget har skapat en god position att verka och växa från. Trots att Ukraina har en lång tradition av utvinning av petroleum står landet inför en intensiv utvecklingsfas av dess resurser under det närmaste decenniet.

Zhoda Investments huvudsakliga tillgång är ett delägande i Lelyaki-licensen. I februari 2017 fick licensinnehavaren en tjugoårig förlängning av licensen.

I undermenyn till vänster kan du läsa mer om licenserna i Ukraina i vilka Zhoda Investments dotterbolag har intresseandelar.