Arkhangelskoye

Zhoda Investments har via sitt helägda dotterbolag Shelton Canada Corp en femtioprocentig andel i Arkhangelskoye-fältet. Bolagets partner Chornomornaftogaz (CNG), det ledande statliga olje- och gasbolaget i Ukraina som inriktar sig på offshore-projekt, är licensinnehavaren. Arkhangelskoye-licensen löper till och med 2038.

Fältet om 87 kvadratkilometer är beläget offshore i Svarta havet, väster om halvön Krim på grunda vattendjup.

Arkhangelskoye-fältet är en stor, seismiskt definierad struktur med utvinningspotential för naturgas ur ett flertal zoner.

Målet för samarbetet mellan Zhoda Investments och Chornomornaftogaz är kalkstenlagret från den tidiga paleocenska tiden. Detta lokaliserades år 1965 med hjälp av 2D-seismik och upptäcktes av Chornomornaftogaz genom att borra tre prospekteringsbrunnar.

Licensen finns på grunda havsdjup och kan potentiellt borras med en så kallad ”jackup” rig till en i offshore-sammanhang låg kostnad.

Förekomsten av gas i området är bevisad. Chornomornaftogaz producerar redan idag från Arkhangelskoye från en horisont som ligger över den där Zhoda Investments har sitt intresse. Ett analogt fält som ligger några kilometer från Arkhangelskoye producerar cirka 6 000 fat oljeekvivalenter per dag ur den horisont där Zhoda Investments har sin andel. Gas som produceras transporteras till marknaden via Chornomornaftogaz undervattenspipeline som förbinder ett antal offshore gasfält med fastlandet. Denna pipeline har ledig kapacitet.