Biryucha

Zhoda Investments har via sitt helägda dotterbolag Shelton Canada Corp. en femtioprocentig andel i tre fält på Biryucha. Bolagets partner Chornomornaftogaz (CNG), det ledande statliga olje- och gasbolaget i Ukraina som inriktar sig på offshore-projekt, är licensinnehavaren.

Biryucha-fälten är belägna ca 50 kilometer från Ukrainas kust, på ett vattendjup om 20 meter. Koncessionerna omfattar en yta om drygt 150 kvadratkilometer.

Området betraktas som gasbenäget med reservoarpotential i strata från såväl den maikop- som den senare och tidigare kritaperioden.

År 2006 borrade Zhoda Investments tillsammans med Chornomornaftogaz en prospekteringsbrunn till ett djup om 1 700 meter i västra Biryucha. Brunnen gav bolaget viktiga data. Strata från äldre kritaperioden (cretaceous) visade upp till 30 meter tjocka sandstensblock i två skilda zoner med porositet på 30%.

Maikop strata påvisade upp till 60 meter tjocka sandstensblock. Porositet låg på 26% med små mängder upplöst gas funna i proven.