Lelyaki

Lelyaki – oljeproduktion i Poltava

Zhoda Investments dotterbolag Zhoda 2001 Corporation har ett joint venture med Ukrnafta, Ukrainas största olje- och gasbolag, avseende det oljeproducerande fältet Lelyaki. Produktionen ligger på cirka 200 fat per dag olja netto till Zhoda Investments. Tack vare ett arbetsprogram med workovers kan produktionen hållas stabil. Lelyaki ligger i Dnepr-Donetsk-bassängen i närheten av Poltava och ger en lätt olja av hög kvalitet.

Utveckling med låg geologisk risk

Lelyaki har en gång varit ett av Sovjetunionens största producerande fält. Ursprunglig mängd olja på fältet har uppskattats till cirka en miljard fat. Fältet har en ackumulerad produktion om cirka 385 miljoner fat olja, vilket ger en utvinningsgrad på 38 %. Med tekniker för så kalllade ”enhanced recovery” har oljebolag i väst på vissa fält nått en utvinningsgrad överstigande 50 %. Detta visar att potentialen i kvarstående mängd olja att utvinna kan komma att väsentligen överstiga nuvarande bokade reserver. På fältet finns det bra anslutningar till Ukrainas olje- och gasinfrastruktur.

Fältoperatören genomför ett arbetsprogram för att öka produktionsnivån. Eftersom fältets egenskaper är väl kända kan detta uppnås med kostnadseffektiva investeringar till låg geologisk risk. Bolaget genomför ett program med nya brunnar, sidohål och workovers. Parallellt planerar bolaget genomföra en simuleringsmodell för att undersöka hur det med västerländska reservoartekniker kan öka oljeutvinningen i nivåer utöver dagens registrerade reserver. Zhoda Investments har ett fyrtiofemprocentigt ägande i Kashtan Petroleum (innehavare av Lelyaki-licensen) via sitt helägda dotterbolag Zhoda 2001 Corporation. Ukrnafta äger resterande femtiofem procent.

Trimble Associates Ltd. i Calgary har i en rapport daterad den 30 september 2009 uppskattat att Zhoda Investments tillmäts bevisade + och sannolika reserver (2P) om 8 miljoner fat olja.

I februari 2017 förlängdes licensen på 20 år.