Ukraina – översikt

Fakta om Ukraina

Huvudstad: Kiev

Statsskick: Republik

Administration: Leds av presidenten, som väls på fem år. Val till det Ukrainska parlamentet, Verchovna Rada, sker vart femte år.

Yta: 603 628 km²

Befolkning: 46 miljoner

Drivkrafter i Ukraina

  • Ukraina är en av Europas största konsumenter av energi
  • Landet har sedan början av 1900-talet producerat olja och gas och spelar tack vare sitt geografiska läge en central roll i Europas energiförsörjning
  • Ukraina har en ohållbar energibalans där nästan två tredjedelar av landets konsumtion av olja och gas importeras samtidigt som det finns stor oexploaterad potential att öka landets produktion av kolväten
  • Zhoda Investments produktion på Lelyaki-fältet är stabil och opåverkad av den geopolitiska utvecklingen i Ukraina

Utvecklingen i Ukraina

Under 2014 annekterades Krim av den Ryska Federationen. Vissa tillgångar, några av dem tillhörande bolagets partner CNG, har nationaliserats. Annekteringen och nationaliseringen strider mot Ukrainas konstitution och har inte erkänts av den ukrainska regeringen i Kiev eller internationellt. Ukrainska staten samt CNG har inlett juridiska processer mot Ryska Federationen. På grund av händelserna beskrivna ovan, bedömer Zhoda Investments styrelse en ökad risk avseende eventuella framtida finansiella värden från Joint Investment Agreement (JIA) med CNG.

Det producerade oljefältet Lelyaki ligger centrala Ukraina och produktionen är opåverkad av utvecklingen i östra Ukraina och på Krim.