Affärsidé och Zhodas investeringsstrategi

Affärsidé

Zhoda Investments identifierar, utvecklar och förvaltar investeringar med målsättningen att nå en årlig avkastning (IRR) på 20%.

Zhodas investeringsstrategi för att bygga värden

Zhoda business concept SV

Vi identifierar affärsmöjligheter med en väsentlig värdeökningspotential

  • Identifierar, utvärderar och investerar i onoterade europeiska bolag
  • Baserar investeringar på erfarenhet, kunskap och brett nätverk
  • Affärsmöjligheter som kan vara svåra att nå eller kontrollera för en enskild aktieägare på egen hand

 

Vi utvecklar investeringarna för att nå ökad tillväxt och lönsamhet

  • Aktivt ägande för att hantera risker och leva nära investeringarna
  • Bidrar med strategisk och operativ kunskap och erfarenhet
  • Entreprenörskap för att driva tillväxt och lönsamhet

 

Vi förvaltar portföljen för att balansera risker och maximera värden

  • Förvaltar portföljen för att balansera risker mot möjligheter att bygga värden
  • Flexibel ägarhorisont på investeringarna
  • Betydande ägande för att säkerställa kontroll och inflytande