23
Aug 2012
Delårsrapport januari-juni 2012

(För komplett delårsrapport se bifogad fil)

Ytterligare ett stabilt kvartal för Shelton Petroleum

Januari-juni 2012

  • Totala intäkter under perioden: 52 (5) mkr
  • Periodens rörelseresultat: 18 (-11) mkr
  • Periodens resultat efter skatt: 15 (-12) mkr
  • Engångspost påverkar omsättning och resultat med 7* mkr
  • Resultatet per aktie före och efter utspädning: 1,37 (-1,12) kr

 

April-juni 2012

  • Intäkter andra kvartalet: 22 (5) mkr
  • Rörelseresultat andra kvartalet: 6 (-6) mkr

 

*Avser aktieinnehavet i Tomsk Refining

 

Oljeproduktion

Q2 2012

Q2 2011

Q1-Q2 2012

Q1-Q2 2011

Q1-Q4 2011

Fat

40 900

9 500

82 300

14 100

77 300

Fat per dag

449

104

452

78

212

VD kommenterar

Det är glädjande att kunna konstatera att den positiva trenden fortsätter. Vi har tagit bolaget från ren prospektering till produktion. Bolaget genererar nu goda vinster från utvinning och försäljning av olja.

På Rustamovskoye-fältet i Ryssland har vi under sommaren genomfört nya aktiviteter. Syftet har varit dels att motverka den naturliga produktionsminskningen som alla brunnar utsätts för, dels att stärka kunskapen kring reservoarens egenskaper för att med bästa precision kunna fastställa var och hur de nya produktionsbrunnarna ska borras. Vi har färdigställt en vertikal seismisk profilering och ”frackat” två brunnar. Det är glädjande att notera att det direkta resultatet av frackingen ökade fältets produktion till över 200 fat per dag hittills i augusti, jämfört med 120 fat per dag i juni.

Resultaten från Rustamovskoye är uppmuntrande och stärker vår uppfattning om potentialen på detta fält och bolagets angränsande fält. Baserat på våra analyser och modeller har bolaget nu beslutat att påbörja produktionsborrningar. Vi kommer att sluta borrkontrakt för att därefter påbörja mobilisering av riggen. Detaljerna i borrprogrammet kommer att offentliggöras så snart de har överenskommits med borrbolaget.

Produktionen i Ukraina var 14 procent högre i andra kvartalet jämfört med det fjärde kvartalet 2011. En mobil rigg utför workovers som steg för steg ökar bolagets volymer i Ukraina, där lönsamheten på oljeproduktion är hög. Vi fortsätter även söka nya möjligheter att stärka bolagets position på olje- och gasmarknaden i Ukraina som nu präglas av hög aktivitet.

Utvecklingen under andra kvartalet i Shelton Petroleums verksamhet har varit fortsatt stabil. Vi har etablerat en sund och lönsam bas och jag ser fram emot att ytterligare utveckla potentialen i vår licensportfölj. Shelton Petroleums prioriterade målsättning är att fortsätta öka produktionsvolymerna.

Robert Karlsson

För mer information, vänligen kontakta:

Robert Karlsson, vd, +46 709565141

robert.karlsson@sheltonpetroleum.com