19
Mar 2012
Shelton Petroleum erhåller ytterligare 18 miljoner kronor från Tomsk Refining

Likvidatorn i Tomsk Refining AB (TRAB) har nyligen meddelat bolagets aktieägare att en sista utbetalning beräknas ske senast den 31 mars i år. Shelton Petroleum kommer därmed att erhålla ytterligare cirka 18 miljoner kronor.

- Tomsk Refining har varit en lönsam investering för Shelton Petroleum. Efter den förestående sista betalningen i likvidationen kommer Shelton Petroleum att ha erhållit sammanlagt cirka 69 miljoner kronor. Detta stärker vår finansiella ställning och genererar medel för investeringar i bland annat borrprogram och fortsatt prospektering, säger Shelton Petroleums vd Robert Karlsson.

Under hösten 2010 förvärvade Shelton Petroleum 3 900 000 aktier i TRAB, motsvarande 15,1 procent av bolagets kapital. Förvärvskostnaden uppgick till USD 7,0 miljoner, varav USD 4,0 miljoner betalades med egna aktier. Den totala utbetalningen från likvidationen av TRAB till Shelton Petroleum kommer att uppgå till cirka USD 10,8 miljoner.

2011 sålde TRAB sin ryska raffinaderiverksamhet som bedrevs i de operationella dotterbolagen. Bolaget har därefter trätt i frivillig likvidation och en första utbetalning till bolagets aktieägare gjordes under augusti 2011, vilket för Shelton Petroleum innebar en utbetalning om 51 miljoner kronor.

För mer information, vänligen kontakta:

Robert Karlsson, vd Shelton Petroleum, tel +46709 565141

robert.karlsson@sheltonpetroleum.com

Fakta om Shelton Petroleum

Shelton Petroleum är ett svenskt bolag med inriktning på prospektering och utvinning av olja och gas i Ryssland samt utvalda resursrika områden i Ukraina. Bolaget äger tre licenser i Volga-Ural-regionen och har påbörjat produktion av olja på Rustamovskoyefältet efter ett framgångsrikt prospekteringsprogram. I Ukraina har Shelton Petroleums helägda dotterbolag ingått joint-venture med Ukrnafta och Chornomornaftogaz, två ledande ukrainska olje- och gasbolag. Shelton Petroleum strävar efter att skapa ett vertikalt integrerat bolag i olje- och gasindustrin och i detta syfte äger bolaget en aktiepost i Baltic Oil Terminals PLC. Shelton Petroleums aktie handlas på NGM-börsen under namnet SHEL B.