18
May 2018
Zhoda Investments vd Robert Karlsson genomför presentationer i Stockholm och Malmö om bolagets emission och investeringsplaner

Zhoda Investments (”Zhoda”) offentliggjorde den 7 maj 2018 en företrädesemission på 21 miljoner kronor. I samband med detta kommer vd Robert Karlsson att genomföra presentationer av emissionen och bolagets investeringsplaner. Syftet med emissionen är att finansiera utvecklingen av den ekologiska vinverksamheten i Dalmatien. Bolaget bedriver även en oljeverksamhet med bevisade reserver i Poltava som gynnas av de stigande oljepriserna.

? Zhoda Investments gör investeringar i spännande onoterade bolag som kan vara svåra att nå för en enskild investerare. För ett år sedan förvärvade bolaget en ekologisk vingård på 50 hektar i Dalmatien som producerar utsökta viner på lokala druvor. Dalmatien har en stolt tvåtusenårig vintradition som vi bygger vidare på med modern teknik och landets bästa vinmakare. I Poltava i Ukraina har bolaget en andel i ett producerande oljefält med bevisade reserver som utvinns med hög lönsamhet, särskilt nu när oljan fått ett kraftigt uppsving. Zhoda genomför nu en nyemission på 21 miljoner kronor för nya investeringar i vinverksamheten. Visionen är att bli Dalmatiens ledande vinproducent med 1 miljon flaskor per år. Styrelse och ledning tecknar sig för 10 miljoner kronor, nästan hälften av den totala emission. Jag ser fram emot att ses under kommande presentationer där jag kommer att berätta om varför Zhoda Investments kan komma att bli en investering som utmärker sig både vad gäller värde och glädje i ägandet, säger Robert Karlsson, vd Zhoda Investments.

Aktiespararna – Aktiedagen i Malmö den 22 maj 2018

Vd Robert Karlsson gör en presentation under Aktiespararnas Aktiedag den 22 maj kl 13.50 vid Kockum Fritid, Västra Varvsgatan 8 i Malmö.

Presentationen livesänds och kan följas på www.aktiespararna.se/tv/live och kommer att finnas tillgänglig på aktiespararna.se/tv/evenemang och www.zhodainvestments.com i efterhand.

Program och anmälan finns på www.aktiespararna.se/evenemang

Financial Stockholm den 28 maj 2018

Vd Robert Karlsson deltar i ett investeringsseminarium den 28 maj cirka kl 19.00 på Hotell Scandic Anglais på Humlegårdsgatan 23 i Stockholm.

Presentationen kommer att filmas och göras tillgänglig på www.financialstockholm.se samt www.zhodainvestments.com.

Program och anmälan finns på www.financialstockholm.com. Antalet platser är begränsat. Presentationen avrundas med en provning av vinerna Testament Babic och Testament Posip från Zhoda Investments ekologiska vingård i Dalmatien. Testament to the rich wine growing past.

Sammanfattning av emissionen

• Teckningstid 17 maj – 1 juni 2018
• Nyemissionen kan tillföra högst cirka 21 miljoner kronor
• Teckningskursen är 0,08 kronor per aktie
• Emissionen sker med företrädesrätt för befintliga aktieägare varvid 1 befintlig aktie ger rätt att teckna 2 nya aktier
• Styrelsen och ledning har lämnat avsiktsförklaringar att teckna sig för cirka 10 miljoner kronor, motsvarande cirka 48% av den totala emissionen
• Emissionshandlingar för teckning skickas ut till aktieägarna
• Ansökan om teckning för nya aktieägare lämnas på särskild blankett
• Mer information finns på www.zhodainvestments.com

Värdering och ny handelsplattform för aktien

Värderingen i emissionen är lägre än rörelseresultatet 2017 och väsentligt lägre än eget kapital.

• I emissionen uppgår teckningskursen per aktie till 0,08 kronor, vilket ger en värdering på företaget före emissionen på cirka 10,4 miljoner kronor
• Under 2017 uppgick rörelseresultatet per aktie till 0,11 kronor och rörelseresultat till 14,1 miljoner kronor
• Eget kapital per aktie hänförligt till Zhodas aktieägare per 31 december 2017 uppgick till 0,49 kronor per aktie och eget kapital till 64,5 miljoner kronor

Efter genomförd emission kommer bolaget att ansöka om handel i aktien på beQuoteds OTC-lista.

Länk till sammanfattning av emissionen – teaser

For mer information, vänligen kontakta:
Robert Karlsson, vd Zhoda Investments AB
+46 709 565 141, robert.karlsson@zhodainvestments.com
www.zhodainvestments.com

Fakta om Zhoda Investments
Zhoda Investments investerar i utvalda europeiska onoterade bolag och utvecklar dem mot ökad tillväxt och lönsamhet genom aktivt ägande och entreprenörskap. I Dalmatien äger Zhoda en vinproducent med en 47 hektar ekologisk vingård med främst den röda lokala druvan babic. Zhoda innehar också ett vineri på den dalmatinska ön Korcula som framställer vita kvalitetsviner på druvan posip. Bolaget har även ett 45 procentigt ägarintresse i oljefältet Lelyaki i Ukraina med bevisade och sannolika oljereserver av kategorin 2P på 8 miljoner fat netto till bolaget. Zhoda Investments letar aktivt efter nya investeringar. Bolagets aktie handlas på Pareto Securities OTC. Läs mer på www.zhodainvestments.com.

Länk till pressmeddelande

Länk till mer information om emissionen