Aktien och ägare

Handel i aktien

Zhoda Investments aktie handlas på beQuoteds OTC-lista. Handeln sker under kortnamnet ZHOD-B, med ISIN kod SE0007789524.

För att handla aktier i Zhoda Investments kontaktar man sin bank eller aktiemäklare. Banken kontaktar i sin tur marknadsplatsen som matchar bankens order med andra bankers ordrar. Antingen blir det avslut direkt eller så registreras ordern i väntan på matchande order. Aktuella köp- och säljkurser finns exempelvis på Avanza, Nordnet och beQuoted. Aktiekursen på beQuoted kan nås genom att klicka här.


Ägarstruktur

Zhoda Investments har över 4 000 aktieägare. Styrelse och ledning innehar över 50% av kapital och röster.


Aktiekapitalets utveckling


Revisor

Revisorn utses av årsstämman. Revisorn har till uppgift att på aktieägarnas vägnar granska Zhoda Investments årsredovisning och bokföring samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning. Huvudansvarig revisor lämnar en revisionsberättelse till årsstämman.

WeAudit är bolagets revisor och auktoriserade revisorn Mikael Köver är huvudansvarig revisor.

Revisorns oberoende säkerställs genom att revisorn endast i begränsad omfattning tillåts utföra andra tjänster än revision.

Testament Vänner

Den här sidan innehåller information om alkohol och vänder sig till dig som fyllt 25 år.

Bekräfta din ålder genom att godkänna nedan.
Confirm your legal drinking age by clicking below.

  Jag är minst 25 år