Finansiella rapporter

Finansiell översikt

I tabellen nedan anges finansiella nyckeltal för koncernen, som består av moderbolaget, vinverksamheten och oljeverksamheten. Oljeverksamheten redovisas enligt kapitalandelsmetoden vilket innebär att verksamhetens resultat lyfts in på en enstaka rad i resultaträkningen, och således ingår inte oljeverksamhetens omsättning i tabellen. För mer information om respektive verksamhet, läs mer om dem under fliken Investeringar.


Finansiella rapporter

Klicka på länkarna för att ta del av årsredovisningarna för Zhoda Investments.

Årsredovisning 2023

Årsredovisning 2022

Årsredovisning 2021

Årsredovisning 2020

Årsredovisning 2019

Årsredovisning 2018

Årsredovisning 2017

Årsredovisning 2016

Testament Vänner

Den här sidan innehåller information om alkohol och vänder sig till dig som fyllt 25 år.

Bekräfta din ålder genom att godkänna nedan.
Confirm your legal drinking age by clicking below.

  Jag är minst 25 år