Nyemission 2024

Zhoda Investments (”Zhoda”) kallar till extra bolagsstämma för att genomföra en företrädesemission på 10 miljoner kronor. Syftet är att stärka den finansiella ställningen för att kunna tillvarata och öka värdena i oljeverksamheten i Ukraina och vinverksamheten i Kroatien, som båda utvecklas väl. 

Zhoda har etablerat Testament Winery som en av Kroatiens främsta och mest innovativa vingårdar. Sedan vi grundade vinverksamheten 2017 har vi växt med i snitt 60% per år. För 2023 uppgick vinstmarginalen på resultatet före avskrivningar till 17%. Förhållandena i Ukraina är utmanande på grund av Rysslands invasion, men även där har oljeverksamheten utvecklats väl och under god lönsamhet det senaste året. Dock så omöjliggör de under kriget införda valutarestriktionerna överföringar av utdelningar ut ur landet, vilket skapat ett likviditetsbehov i Zhoda-koncernens moderbolag. Nyemissionen där vi aktieägare får företräde att teckna nya aktier ger moderbolaget finansiell styrka för att kunna fortsätta att utveckla värdena i olje- och vinverksamheten, säger Robert Karlsson, vd Zhoda Investments.

Emissionens huvudsakliga villkor

Zhoda kallar till extra bolagsstämma 20 maj 2024 kl.14.00 på Elit Hotel Adlon på Vasagatan 42 i Stockholm för att besluta om företrädesemission med följande huvudsakliga villkor:

  • Emissionen sker med företrädesrätt för befintliga aktieägare och kan inbringa maximalt cirka 10,5 miljoner kronor
  • För varje 5 innehavda A- och/eller B-aktie erhåller aktieägarna teckningsrätter som ger rätt att teckna 2 A-aktier respektive 2 B-aktier
  • Teckningskursen för såväl A- som B-aktie uppgår till 0,04 kronor per aktie
  • Teckningsperioden pågår från och med den 29 maj 2024 till och med den 12 juni 2024
  • De nyemitterade aktierna kommer att utgöra cirka 29 procent av samtliga utestående aktier efter emissionen

Läs protokollet från stämman

Läs kallelsen och styrelsens förslag till den extra bolagsstämman

Ladda ner fullmaktsformulär

Testament Vänner

Den här sidan innehåller information om alkohol och vänder sig till dig som fyllt 25 år.

Bekräfta din ålder genom att godkänna nedan.
Confirm your legal drinking age by clicking below.

  Jag är minst 25 år