Bolagets historia

2022
Fortsatt tillväxt och högre försäljningspriser i vinverksamheten. Oljeverksamheten fortsätter producera olja trots omständigheterna i Ukraina.

Vinverksamheten fortsätter sin starka tillväxt som i genomsnitt uppgår till 80% per år sedan starten 2018. Tillväxten sker tillsammans med en förflyttning mot högre prissegment. I snitt kunde vinverksamheten nå en prishöjning på 16% jämfört med året innan.

Ryssland inledde en invasion av Ukraina och striderna i landets östra delar påverkar affärs- och arbetsförhållandena i hela landet. Bolagets oljefält och dess infrastruktur ligger utanför stridsområdena och är intakta men omständigheterna leder till lägre produktion jämfört med tidigare år. Trots det kan oljeverksamheten redovisa ett positivt resultat för året.

2021
Oljepriset kraftigt upp och vinförsäljning ökar med 150%

Fortsatt stark försäljningstillväxt inom vinverksamheten, som utökar portföljen med flera premiumviner. Exporten växer. Testament Winery beviljas ett investeringsbidrag på 15 miljoner kronor för att bygga ett helt nytt vineri.

Priset på olja stiger kraftigt och oljeverksamheten redovisar god lönsamhet med en nettomarginal på 25%.

2020
Fortsatt stark tillväxt trots pandemin

Trots utmanande marknadsförutsättningar ökar vinverksamheten försäljningen med 80%. Exporten från Kroatien står för en ökande andel av försäljning. Zhoda har tillsammans med Kroatiens ledande vingårdsarkitekt tagit fram ritningar och design för ett nytt vineri på Testament Winery. 

Oljeverksamheten påverkas av det låga och volatila oljepriset, men lyckas ändå genom underhållsarbeten hålla produktionen relativt stabil under året.

2019
Utdelning från oljeverksamheten och lansering av varumärket Merga Victa

Black Island Winery lanserar varumärket Merga Victa och inviger det nyrenoverade vineriet för gårdsförsäljning. Vingårdarna gör sitt första intåg i den kroatiska detaljhandeln från att tidigare uteslutande ha sålt vinerna till restauranger.

Oljeproduktionen är fortsatt stabil och Zhoda erhåller en utdelning från oljeverksamheten på 10 miljoner kronor. 

2018
Utveckling av vingården och följdinvestering

Zhoda lanserar varumärket ”Testament” och etablerar en ny försäljningsstrategi med fokus på de större städerna Zagreb, Split och Dubrovnik. Zhoda genomför ett nytt förvärv av vineriet Black Island Winery för vita viner, vilket kompletterar de redan existerade röda vinerna. 

2017
Investerar i vingården Testament Winery i Dalmatien och förlänger oljelicensen på 20 år

Zhoda genomför sin första nya investering i en ekologisk vingård i Dalmatien. Genom investeringar i ny utrustning kan bolaget för första gången vinifiera hela druvskörden, och nå 100 000 flaskor från de lokala druvsorterna babić och pošip.

Oljelicensen i Ukraina förlängs på 20 år och nya försäljningskanaler för oljan etableras. 

2016
Zhoda Investments grundas

Bolaget bildas genom att oljeverksamheten i Ukraina delas ut till aktieägarna i ett börsnoterat företag. Bolaget antar namnet Zhoda Investments och startar en investeringsverksamhet.

Testament Vänner

Den här sidan innehåller information om alkohol och vänder sig till dig som fyllt 25 år.

Bekräfta din ålder genom att godkänna nedan.
Confirm your legal drinking age by clicking below.

  Jag är minst 25 år