Styrelse och ledning

Robert Karlsson
Verkställande direktör

Robert Karlsson har bred erfarenhet inom ekonomi, finans och företagsledning. Han var tidigare vd för det noterade oljebolaget Petrosibir i nio år och CFO på ett NASDAQ OMX-noterat IT- konsultföretag, där han även ansvarade för företagets finansiella kommunikation. Han har även arbetat som investment manager i Moskva för det börsnoterade investmentbolaget ORESA Ventures. Dessförinnan tillbringade han fyra år hos KPMG, inklusive två år i S:t Petersburg. Robert har en magisterexamen i företagsekonomi från Handelshögskolan i Stockholm.

Ägande: 11 133 762 B-aktier

Björn Bringes
Styrelseordförande

Björn Bringes har över 20 års erfarenhet av investeringar, företagande och verksamhetsutveckling. Björn är vd och en av grundarna av Alpcot, som driver en digital plattform för pension, sparande och investeringar. Björn var en av grundarna av East Capital Asset Management AB och Gustavia Capital Management AB, och arbetade som verkställande direktör i bägge bolagen. Han var också fondförvaltare för East Capital Rysslandsfonden och Gustavia Balkanfond. Björn har en masters- examen i företagsekonomi från Handelshögskolan i Stockholm. Björn är idag delägare och styrelseledamot i Alpcot och bolag i samma koncern.

Ägande: 7 982 457 A-aktier och 155 462 398 B-aktier

Peter Geijerman
Styrelseledamot

Peter Geijerman har omfattande erfarenhet av projekt och företagsledning i Ukraina och Ryssland och har under de senaste åren varit verksam inom fastighetsaffärer inom jordbruks-, logistik- samt industrisektorn.
Han var grundare av ett företag som äger och driver en industrikoncern i västra Sibirien. Peter har en MBA från INSEAD och en magisterexamen i klinisk medicin från Karolinska Institutet.

Ägande: 8 366 205 A-aktier och 72 416 339 B-aktier

Katre Saard
Styrelseledamot

Katre Saard är en av grundarna av Alpcot, som driver en digital plattform för pension, sparande och investeringar. Hon är styrelseordförande i Alpcot Holding AB (publ) som är noterat på Nasdaq First North i Stockholm. Hon är också VD och fondförvaltare för fondbolaget Alpcot Capital Management Ltd. Hon har 25 års erfarenhet av investeringar, företagsledning och företagande. Katre var en av grundarna av East Capital. Hon har även haft ledande positioner som investment manager vid European Investment Fund i Luxemburg och som aktieanalytiker på Enskilda Securities. Katre har en magisterexamen i företagsekonomi från Handelshögskolan i Stockholm.

Ägande: 7 460 725 A-aktier 96 640 410 B-aktier

Zenon Potoczny
Styrelseledamot, President Shelton Canada Corp.

Zenon Potoczny är uppvuxen i Ukraina och har vidsträckt erfarenhet både av olje- och gasindustrin samt internationell verksamhet. Zenon var tidigare verkställande direktör i Shelton Canada Corp. sedan dess notering på TSX Venture-börsen år 1996.
Zenon är ordförande i kanadensisk-ukrainska handelskammaren och har en ingenjörsexamen (MSc) och en MBA från University of Toronto. Han har ett brett nätverk inom både politik och ekonomi i Ukraina.
Zenon arbetar med operativa ledningsfrågor i Zhoda Investments oljeverksamhet i Ukraina.

Ägande: 12 881 085 B-aktier

Testament Vänner

Den här sidan innehåller information om alkohol och vänder sig till dig som fyllt 25 år.

Bekräfta din ålder genom att godkänna nedan.
Confirm your legal drinking age by clicking below.

  Jag är minst 25 år