Pressmeddelanden

För frågor, vänligen kontakta:
vd Robert Karlsson
robert.karlsson@zhodainvestments.com
0709-565141

Prenumerera på pressmeddelanden
Lämna din mejladress hos bequoted.com
Klicka här

2024

Zhoda Investments nyemission övertecknad
14 juni 2024
Zhoda Investments har framgångsrikt slutfört en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Nyemissionen som övertecknades med 11% tillför bolaget 10,5 miljoner kronor före emissionskostnader. 
Läs hela nyheten

Zhoda Investments publicerar årsredovisning
5 juni 2024
Zhoda Investments publicerar idag årsredovisningen för 2023. Bolaget redovisar en stark tillväxt och ökad lönsamhet för räkenskapsåret.

Teckningsperioden i bolagets företrädesemission har inletts och pågår till 12 juni 2024.
Läs hela nyheten
Ladda ner årsredovisningen

Zhoda Investments inleder teckningsperioden och publicerar memorandum
30 maj 2024
Den 20 maj 2024 beslutade aktieägarna i Zhoda Investments (”Zhoda”) att genomföra en nyemission med företräde för befintliga aktieägare. Teckningsperiodenen har inletts och i samband med detta publicerar bolaget ett informationsmemorandum som beskriver bolaget och emissionen. Emissionshandlingar med information om hur man tecknar sig skickas ut till aktieägarna och information finns även tillgänglig på bolagets hemsida.
Läs memorandum
Läs hela nyheten

Kallelse till årsstämma
24 maj 2024
Aktieägarna i Zhoda Investments AB (publ), organisationsnummer 559030-3490 (nedan ”Bolaget”) kallas till årsstämma den 26 juni 2024 kl. 15.00 på Grevgatan 5 (Vinkällaren Grappe) i Stockholm.
Läs hela nyheten

Kommuniké från extra bolagsstämma
20 maj 2024
Vid extra bolagsstämma i Zhoda Investments AB fattade aktieägarna beslut om att genomföra en företrädesemission i enlighet med styrelsens förslag.
Läs hela nyheten

Kallelse till extra bolagsstämma
5 maj 2024
Zhoda Investments (”Zhoda”) kallar till extra bolagsstämma för att genomföra en företrädesemission på 10 miljoner kronor. Syftet är att stärka den finansiella ställningen för att kunna tillvarata och öka värdena i oljeverksamheten i Ukraina och vinverksamheten i Kroatien, som båda utvecklas väl.
Läs hela nyheten

Uppdatering från oljeverksamheten i Ukraina
5 maj 2024
Zhoda Investments oljeverksamhet i Ukraina har utvecklats väl under 2023 trots utmaningarna som Rysslands invasion skapar för landet.
Läs hela nyheten

Fortsatt tillväxt under lönsamhet för vinverksamheten i Kroatien
13 februari 2024
Zhoda Investments helägda dotterbolag Testament Winery är Kroatiens första svenska vingård. Under 2023 redovisade verksamheten fortsatt tillväxt under god lönsamhet, trots en något kärvare marknad till följd av nedgången i världsekonomin.
Läs hela nyheten

2023

Rapport från skörden 2023. Nya druvor och nya viner.
6 december 2023
Zhoda Investments helägda dotterbolag Testament Winery är Kroatiens första svenska vingård. Målet är att skapa Kroatiens bästa vin. Årets skörd uppgick till 185 ton druvor, vilket ger cirka 150 000 flaskor. På systervingården Black Island Winery uppgick årets produktion till 80 000 flaskor.
Läs hela nyheten
Se bilaga med bilder

Zhoda Investments utökar vinverksamheten i Dalmatien
19 oktober 2023
Zhoda Investments har förvärvat 50% i Restaurant Filippi, en restaurang med en Michelin-rekommendation på den dalmatiska ön Korcula. Det är en finansiellt attraktiv investering med kort återbetalningsperiod. Dessutom finns viktiga operationella synergier med Zhoda Investments vinverksamhet.
Läs hela nyheten
Se bilaga med bilder

Ny försäljning av olja i Ukraina till premiumpris
28 september 2023
Zhoda Investments oljeverksamhet i Ukraina har sålt 2 400 fat olja för $106 per fat, vilket innebär en premie på $14 per fat jämfört med Brent-priset.
Läs hela nyheten

Zhoda Investments deltar i möte med president Zelenskyj
25 september 2023
Zhoda Investments styrelseledamot Zenon Potoczny deltog i fredags förra veckan i ett möte mellan Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj och Kanadas premiärminister Justin Trudeau. Utöver fortsatt militärt stöd avhandlade mötet utökad handel mellan länderna samt åtgärder för återuppbyggnad av landet när kriget är över.
Läs hela nyheten

Försäljning av olja i Ukraina till premiumpris
31 augusti 2023
Zhoda Investments oljeverksamhet i Ukraina har sålt 9 800 fat olja för $96 per fat, vilket är en premie på $11 per fat jämfört med Brent-priset.
Läs hela nyheten

Kommuniké från årsstämma i Zhoda Investments
22 juni 2023
Vid årsstämma i Zhoda Investments AB fattade aktieägarna i huvudsak följande beslut.
Läs hela nyheten

Försäljning av olja i Ukraina
21 juni 2023
Zhoda Investments oljeverksamhet i Ukraina har sålt 20 000 fat olja och erhållit en betalning om motsvarande 10,5 miljoner kronor.
Läs hela nyheten

Zhoda Investments publicerar årsredovisning
30 maj 2023
Zhoda Investments publicerar idag årsredovisningen för 2022.
Läs hela nyheten

Kallelse till årsstämma i Zhoda Investments
23 maj 2023
Aktieägarna i Zhoda Investments AB (publ), organisationsnummer 559030-3490 (nedan ”Bolaget”) kallas till årsstämma den 21 juni 2023 kl. 15.00 på Grevgatan 5 (Vinkällaren Grappe) i Stockholm.
Läs hela nyheten

Operativ uppdatering om oljeverksamheten
26 januari 2023
Zhoda Investments lämnar en operativ uppdatering om oljeverksamheten.
Läs hela nyheten

2022

Bra skörd på Testament Winery
23 november 2023
Zhoda Investments helägda dotterbolag Testament Winery är Kroatiens första svenska vingård. Målet är att skapa Kroatiens bästa vin. Årets skörd uppgick till 255 ton druvor, vilket är den näst största i bolagets historia. Kvalitén på druvorna är mycket god och årgången 2022 kommer att ge utsökta viner.
Läs hela nyheten

Zhoda Investments ökar takten inom vinverksamheten
19 oktober 2022
Zhoda Investments helägda dotterbolag Black Island Winery expanderar kraftigt med en produktionsökning på 75% efter skörden 2022.
Läs hela nyheten

Kommuniké från årsstämma i Zhoda Investments
23 juni 2022
Vid årsstämma i Zhoda Investments AB fattade aktieägarna i huvudsak följande beslut.
Läs hela nyheten

Zhoda Investments publicerar årsredovisning
1 juni 2022
Zhoda Investments publicerar idag årsredovisningen för 2021. Bolaget redovisar en stark tillväxt och ökad lönsamhet för räkenskapsåret.
Läs hela nyheten

Kallelse till årsstämma i Zhoda Investments
24 maj 2022
Aktieägarna i Zhoda Investments AB (publ), organisationsnummer 559030-3490 (nedan ”Bolaget”) kallas till årsstämma den 22 juni 2022 kl. 15.00 på Grevgatan 5 (Vinkällaren Grappe) i Stockholm.
Läs hela nyheten

Zhoda Investments nyemission övertecknad
17 maj 2022
Zhoda Investments har framgångsrikt slutfört en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Nyemissionen som övertecknades med 11% tillför bolaget 13,1 miljoner kronor före emissionskostnader.
Läs hela nyheten

Zhoda Investments inleder teckningsperioden och publicerar memorandum
28 april 2022
Den 19 april 2022 offentliggjorde Zhoda Investments att styrelsen beslutat att på basis av ett bemyndigande från årsstämman genomföra en nyemission med företräde för befintliga aktieägare. Idag inleds teckningsperioden och i samband med detta publicerar bolaget ett informationsmemorandum som beskriver bolaget och emissionen. Emissionshandlingar med information om hur man tecknar sig skickas ut till aktieägarna och information finns även tillgänglig på bolagets hemsida.
Läs hela nyheten

Zhoda Investments genomför företrädesemission på 13 miljoner kronor
19 april 2022
Zhoda Investments (”Zhoda”) genomför en företrädesemission på 13 miljoner kronor. Syftet är att ta den framgångsrika vinverksamheten i Kroatien till nästa nivå, att bevara och på sikt utveckla värdena i oljeverksamheten i Ukraina och att stärka den finansiella ställningen. Styrelse och ledning har lämnat avsiktsförklaringar att teckna sig för sina andelar på 6,3 mkr, vilket motsvarar 49% av den totala emissionen.
Läs hela nyheten

Uppdatering från oljeverksamheten
17 mars 2022
Zhoda Investments lämnar en operativ uppdatering om oljeverksamheten.
Läs hela nyheten

2021

Bra skörd i Zhoda Investments vinverksamhet
10 december 2021
Zhodas Investments helägda dotterbolag Testament Winery är Kroatiens första svenska vingård. Målet är att skapa Kroatiens bästa vin. Årets skörd uppgick till 250 ton druvor, vilket är en stor ökning från 100 ton föregående år.
Läs hela nyheten

Zhoda Investments beviljas investeringsbidrag på 15 miljoner kronor för nytt vineri
15 september 2021
Zhoda Investments helägda dotterbolag Testament Winery är Kroatiens första svenska vingård. Målet är att skapa Kroatiens bästa vin. Vingården har beviljats ett investeringsbidrag på upp till 15 miljoner kronor för att bygga ett nytt vineri för att öka och effektivisera produktionskapaciteten samt skapa nya intäktsströmmar från gårdsförsäljning och vinprovningar.
Läs hela nyheten

Zhoda Investments lämnar en operativ uppdatering
23 juni 2021
Inför dagens årsstämma lämnar Zhoda Investments en operativ uppdatering. Världens ekonomier stabiliseras och steg för steg har resande och restaurangnäringen börjat återgå till det normala, vilket ger väsentligt bättre marknadsvillkor för Zhodas verksamheter. Vinverksamheten redovisar en kraftigt ökad försäljning och dagens oljepris på över 70 dollar per fat ger gynnsamma förutsättningar för oljeverksamheten.
Läs hela nyheten

Kommuniké från årsstämma i Zhoda Investments
23 juni 2021
Vid årsstämma i Zhoda Investments AB fattade aktieägarna i huvudsak följande beslut.
Läs hela nyheten

Zhoda Investments publicerar årsredovisning
2 juni 2021
Zhoda Investments publicerar idag årsredovisningen för 2020.
Läs hela nyheten

Zhoda Investments lämnar en operativ uppdatering från vinverksamheten
25 mars 2021
Zhoda Investments lämnar en operativ uppdatering från vinverksamheten i kustregionen Dalmatien i Kroatien.
Läs hela nyheten

Zhoda Investments lämnar operativ uppdatering från oljeverksamheten
24 mars 2021
Zhoda Investments lämnar en operativ uppdatering från oljeverksamheten i Ukraina.
Läs hela nyheten

2020

Premiär idag för Testament Winerys första vin i Systembolagets butiker
1 december 2020
Idag lanseras Testament Winerys första vin på hyllan. När Systembolaget skulle välja ut ett kroatiskt vin att sälja i 123 butiker vann The Dalmatian Dog. Detta är ett viktigt steg för Testament Winery att nå sitt mål – att skapa Kroatiens bästa vin.
Läs hela nyheten

Operativ uppdatering från vinverksamheten
21 oktober 2020
Zhoda Investments lämnar en operativ uppdatering avseende vinverksamheten belägen i kustregionen Dalmatien i Kroatien. Pandemin i världen har minskat resandet och inneburit en lägre aktivitet i restaurangnäring. Bolagets har trots detta hittills i år sålt lika många flaskor som för helåret 2019. Det varma vädret med låg nederbörd har inneburit en lägre skörd än tidigare år, men kvaliteten på druvorna är mycket hög och 2020 bedöms kunna ge den bästa årgången i bolagets historia. Att Testaments viner nyligen belönades med flera ädla medaljer i världens största vintävling Decanter är ett fint erkännande för bolagets vinmakare.
Läs hela nyheten

Medaljregn över Testament Winery
21 oktober 2020
När världens största vintävling Decanter World Wine Awards nyligen avgjordes blev det storslam för Testament Winery. Ingen kroatisk vingård fick fler medaljer. Detta är ett stort erkännande för bolagets vinmakare och ett viktigt steg i målet att skapa Kroatiens bästa vin.
Läs hela nyheten

Zhoda Investments lämnar operativ uppdatering
29 juni 2020
Inför dagens årsstämma lämnar Zhoda Investments en operativ uppdatering. Efter coronautbrottet tidigare i år vidtog bolaget snabbt åtgärder för att anpassa verksamheten till de nya marknadsförutsättningarna. Lägre oljepriser och reserestriktioner har påverkat olje- och vinverksamheternas omsättning och resultat men öppnar också för nya affärsmöjligheter.
Läs hela nyheten

Zhoda Investments vinner upphandling på Systembolaget
29 juni 2020
Zhoda Investments helägda dotterbolag Black Island Winery har i hård konkurrens vunnit en upphandling av viner på druvan babic. Vinerna kommer att finnas i ordinarie segment på hyllan i 115 butiker från och med 1 december i år.
Läs hela nyheten

Kommuniké från årsstämma i Zhoda Investments
29 juni 2020
Vid årsstämma i Zhoda Investments AB fattade aktieägarna i huvudsak följande beslut.
Läs hela nyheten

Zhoda Investments publicerar årsredovisning
8 juni 2020
Zhoda Investments publicerar idag årsredovisningen för 2019.
Läs hela nyheten

Operativ uppdatering från vinverksamheten
10 januari 2020
Zhoda Investments lämnar en operativ uppdatering avseende vinverksamheten belägen i kustregionen Dalmatien i Kroatien. Under år 2019 nådde bolaget flera viktiga milstolpar med väsentligt ökad försäljning, framgångsrik skörd och lansering av varumärket Merga Victa från vingården på ön Korčula.
Läs hela nyheten

2019

Operativ och finansiell uppdatering från oljeverksamheten
6 december 2019
Zhoda Investments lämnar en operativ och finansiell uppdatering avseende oljeverksamheten i Poltava Ukraina. Under årets första tio månader har Zhodas 45 procentiga andel av fältets produktion uppgått till 71 400 fat olja, motsvarande 234 fat per dag. Under samma period har moderbolaget erhållit utdelningar om drygt 8 miljoner kronor från oljeverksamheten.
Läs hela nyheten

Kommuniké från extra bolagsstämma i Zhoda Investments
2 december 2019
Vid extra bolagsstämma i Zhoda Investments AB fattade aktieägarna beslut att utse WeAudit Sweden AB, med huvudansvarig revisor Mikael Köver, till ny revisor intill slutet av årsstämman 2020. Arvode ska utgå enligt godkänd räkning.
Läs hela nyheten

Kallelse till extra bolagsstämma i Zhoda Investments
25 oktober 2019
Aktieägarna i Zhoda Investments AB (publ), organisationsnummer 559030-3490 (nedan ”Bolaget”) kallas till extra bolagsstämma den 2 december 2019 kl. 13.00 på Grev Turegatan 18, 2 tr i Stockholm. Den påskrivande revisorn har meddelat Bolaget att han på grund av sjukskrivning inte kan fullfölja uppdraget varför Bolaget kallar till stämma för att utse ny revisor.
Läs hela nyheten

Kommuniké från årsstämma i Zhoda Investments
19 juni 2019
Vid årsstämma i Zhoda Investments AB fattade aktieägarna i huvudsak följande beslut.
Läs hela nyheten

Årsredovisning 2018: Zhoda Investments redovisar ett årsresultat
på 13 miljoner kronor

28 maj 2019
Zhoda Investments (”Zhoda”) publicerar idag årsredovisningen för 2018. Både vin- och oljeverksamheten har utvecklats väl under året. Årsresultatet uppgick till 13 miljoner kronor.
Läs hela nyheten

Kallelse till årsstämma i Zhoda Investments
21 maj 2019
Aktieägarna i Zhoda Investments AB (publ), organisationsnummer 559030-3490 (nedan ”Bolaget”) kallas till årsstämma den 18 juni 2019 kl. 16.00 på Vinkällaren Grappe, Grevgatan 5, i Stockholm.
Läs hela nyheten

Operativ och finansiell uppdatering från oljeverksamheten 2018
7 februari 2019
Zhoda Investments lämnar en operativ och finansiell uppdatering för 2018 avseende oljeverksamheten i Poltava Ukraina. Bolaget har under året haft en stabil oljeproduktion och all olja producerad under året har sålts mot förskottsbetalning.
Läs hela nyheten

Operativ uppdatering från Testament Winery
11 januari 2019
Zhoda Investments lämnar en operativ uppdatering avseende vinverksamheten i Testament Winery som producerar främst röda premiumviner på den dalmatinska kusten. Under 2018 tog bolaget flera stora steg mot visionen att bli Dalmatiens ledande producent av premiumviner. Bolaget lanserade det nya varumärket Testament, implementerade en ny säljstrategi och nådde en rekordskörd med en produktion på över tre hundra tusen flaskor ekologiska viner på lokala druvor.
Läs hela nyheten

2018

Operativ och finansiell uppdatering från oljeverksamheten
10 december 2019
Zhoda Investments lämnar en operativ och finansiell uppdatering avseende oljeverksamheten i Poltava Ukraina. Under årets första tio månader har Zhodas 45 procentiga andel av fältets produktion uppgått till 81 000 fat olja. Denna olja har genom den nya säljkanalen sålts mot förskottsbetalning. Detta har möjliggjort för oljefältsoperatören att nå två prioriterade finansiella målsättningar för 2018, det vill säga att reglera historiska rörelseskulder och återuppta utbetalning av utdelningar till Zhoda.
Läs hela nyheten

Operativ uppdatering från Smokvica Winery
24 oktober 2018
Tidigare i våras stärkte Zhoda Investments sin position på den kroatiska vinmarknaden genom ett kompletteringsförvärv för vita premiumviner på den dalmatinska ön Korcula. Bolaget har sedan dess tagit stora steg under en relativt kort tid och kan därför framställa cirka 40 000 flaskor av vin från druvan posip från årets skörd.
Läs hela nyheten

Rekordskörd av Testament Winerys vitvinsdruva posip
19 oktober 2018
Zhoda Investments portföljbolag Testament Winery, en producent av ekologiska viner på Dalmatiens kust i Kroatien, har framgångsrikt slutfört en rekordskörd av vitvinsdruvan pošip.
Läs hela nyheten

Zhoda Investments inleder handel på beQuoteds OTC-lista
31 augusti 2018
Zhoda Investments har slutit avtal med beQuoted om handel i bolagets B-aktie på OTC-listan. Första dag för handel blir den 3 september 2018.
Läs hela nyheten

Två guldmedaljer till Testaments vinmakare i världens största vintävling
12 juli 2018
Tio Kroatiska viner vann guldmedaljer i 2018 Decanter World Wine Awards, världens största och mest inflytelserika vintävling. Två av dessa viner är från Dalmatien, och Testaments två vinmakare Juraj Sladic och Igor Radovanovic är vinmakarna bakom dessa medaljvinnare. Det är ett mycket viktig erkännande av utvecklingen av Dalmatiens vinindustri som nu skapas av en ny generation vinmakare som fokuserar på lokala druvor, en modern framställning och utmärkande vinstilar.
Läs hela nyheten

Zhoda Investments ekologiska viner från Dalmatien nu på Systembolaget
27 juni 2018
Vinerna Testament Babic och Testament Posip från Zhoda Investments vingård i Dalmatien finns nu tillgängliga för bolagets aktieägare och den svenska marknaden via Systembolagets beställningssortiment. Vinerna säljs i över 100 restauranger i Kroatien och nu kan även den svenska marknaden ta del av dessa ekologiska viner framställda av Dalmatiens ledande vinmakare.
Läs hela nyheten

Kommuniké från årsstämma i Zhoda Investments
14 juni 2018
Vid årsstämma i Zhoda Investments AB fattade aktieägarna i huvudsak följande beslut.
Läs hela nyheten

Zhoda Investments nyemission övertecknad
8 juni 2018
Zhoda Investments har framgångsrikt slutfört en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Nyemissionen som övertecknades med 18% tillför bolaget 20,9 miljoner kronor före emissionskostnader. Medlen ska främst användas för att utveckla Zhodas ekologiska vinverksamhet mot visionen att bli Dalmatiens ledande producent av kvalitetsviner med 1 miljon flaskor per år.
Läs hela nyheten

Presentationer av vd Robert Karlsson i samband med den pågående nyemissionen
30 maj 2018
Zhoda Investments genomför en företrädesemission på 21 miljoner kronor. I samband med detta har vd Robert Karlsson genomfört presentationer av emissionen och bolagets investeringsplaner. Nedan finns videolänkar till ett urval av dessa presentationer. Teckningstiden löper ut fredag 1 juni.
Läs hela nyheten

Ny säljkanal etablerad och all olja producerad under januari-april 2018 har sålts mot förskottsbetalning
28 maj 2018
Zhoda Investments lämnar en operativ uppdatering avseende oljeverksamheten i Poltava Ukraina. Under årets fyra första månader har Zhodas 45 procentiga andel av fältets produktion uppgått till 33 000 fat olja. Bolaget har framgångsrikt etablerat en ny säljkanal för att korta ledtiden mellan produktion och erhållna betalningar. All olja producerad under årets fyra första månader har sålts mot förskottsbetalning och denna har inbringat försäljningsintäkter motsvarande cirka 16 miljoner kronor.
Läs hela nyheten

Zhoda Investments vd Robert Karlsson genomför presentationer i Stockholm och Malmö om bolagets emission och investeringsplaner
18 maj 2018
Zhoda Investments offentliggjorde den 7 maj 2018 en företrädesemission på 21 miljoner kronor. I samband med detta kommer vd Robert Karlsson att genomföra presentationer av emissionen och bolagets investeringsplaner. Syftet med emissionen är att finansiera utvecklingen av den ekologiska vinverksamheten i Dalmatien. Bolaget bedriver även en oljeverksamhet med bevisade reserver i Poltava som gynnas av de stigande oljepriserna.
Läs hela nyheten

Zhoda Investments inleder teckningsperioden och publicerar memorandum
17 maj 2018
Den 7 maj 2018 offentliggjorde Zhoda Investments att styrelsen beslutat att på basis av ett bemyndigande från årsstämman genomföra en nyemission med företräde för befintliga aktieägare. Idag inleds teckningsperioden och i samband med detta publicerar bolaget ett informationsmemorandum som beskriver bolaget och emissionen. Emissionshandlingar med information om hur man tecknar sig skickas ut till aktieägarna och information finns även tillgänglig på bolagets hemsida.
Läs hela nyheten

Kallelse till årsstämma i Zhoda Investments
16 maj 2018
Aktieägarna i Zhoda Investments AB (publ), organisationsnummer 559030-3490 (nedan ”Bolaget”) kallas till årsstämma den 13 juni 2018 kl. 16.00 på Vinkällaren Grappe, Grevgatan 5, i Stockholm.
Läs hela nyheten

Zhoda Investments genomför företrädesemission för fortsatta investeringar
7 maj 2018
Zhoda Investments har utvecklats väl sedan bolaget antog den nya verksamhetsinriktningen för cirka ett och ett halvt år sedan. En ekologisk vinverksamhet har etablerats i Dalmatien. Oljeverksamheten i Ukraina har fått en långsiktig bas genom förlängningen på 20 år av den licens som ger rätt att utvinna olja. Rörelseresultatet för 2017 uppgick till 14 miljoner kronor. För att kunna utveckla befintliga innehav vidare och ha en beredskap för tilläggsinvesteringar har styrelsen beslutat genomföra en nyemission med företräde för befintliga aktieägare. Styrelse och ledning har lämnat avsiktsförklaringar att teckna sig för sina andelar på 9,9 miljoner kronor, vilket motsvarar 48% av emission som maximalt kan uppgå till 20,9 miljoner kronor.
Läs hela nyheten

Årsredovisning 2017: Zhoda Investments redovisar ett rörelseresultat på 14 miljoner kronor
4 maj 2018
Zhoda Investments publicerar idag årsredovisningen för 2017. Under räkenskapsåret genomförde Zhoda sin första investering i en ekologisk vingård på Dalmatiens kust som producerade 100 000 flaskor röda premiumviner på lokala druvor. Oljeverksamheten i Ukraina visade god lönsamhet och licensen som ger rätt att utvinna olja förlängdes på 20 år. Rörelseresultatet uppgick till 14 miljoner kronor jämfört med -3 miljoner kronor föregående år.
Läs hela nyheten

Zhoda förvärvar de återstående 20 procenten i ekologisk producent av röda premiumviner i Dalmatien
4 maj 2018
För cirka ett år sedan förvärvade Zhoda Investments 80 procent i en ekologisk producent av röda kvalitetsviner på Dalmatiens kust i Kroatien. Verksamheten har utvecklats väl sedan dess och Zhoda har nu ingått avtal med grundaren att förvärva de återstående 20 procenten. Köpeskillingen uppgår till cirka 1,8 miljoner kronor. Zhoda blir därmed 100 procentig ägare av verksamheten.
Läs hela nyheten

Zhoda Investments genomför kompletterande förvärv för vita viner i Dalmatien
3 maj 2018
Zhoda Investments förvärvade för ett år sedan 80% av en ekologisk vingård med främst röda viner från druvan babić på Dalmatiens kust i Kroatien. Nu har Zhoda genomfört ett kompletteringsförvärv för framställning av vita premiumviner på den dalmatinska ön Korčula, där den populära druvan pošip upptäcktes för snart 200 år sedan.
Läs hela nyheten

Uppdatering kring Zhoda Investments oljeverksamhet i Ukraina
23 februari 2018
Zhoda Investments äger via dotterbolag 45% av licensinnehavaren och operatören av oljefältet Lelyaki i närheten av Poltava i Ukraina, och lämnar härmed en verksamhetsuppdatering.
Läs hela nyheten

2017

Zhoda har fördubblat kapaciteten i sin ekologiska vinfabrik i Dalmatien
21 december 2017
Zhoda Investments nyligen genomförda förvärv SAN, en producent av ekologiska viner på Dalmatiens kust i Kroatien, har nyligen fördubblat produktionskapaciteten till 150 000 flaskor per år. Detta är en del av Zhodas affärsutveckling mot ökade volymer, högre förädlingsgrad och höjd lönsamhet, samt ett viktigt steg mot visionen om en produktion av
1 miljoner flaskor av premiumvin per år.
Läs hela nyheten

Zhoda producerar 100 000 flaskor vin från skörden 2017
23 oktober 2017
Zhoda Investments nyligen genomförda förvärv SAN, en producent av ekologiska viner på Dalmatiens kust i Kroatien, har framgångsrikt slutfört årets skörd och beräknar i år kunna producera 100 000 flaskor vin.
Läs hela nyheten

Zhodas första skörd av vitvinsdruvor är framgångsrikt genomförd
28 augusti 2017
Zhoda Investments nyligen genomförda förvärv SAN, en producent av ekologiska viner på Dalmatiens kust i Kroatien, har framgångsrikt slutfört årets skörd av vitvinsdruvan pošip.
Läs hela nyheten

Kommuniké från årsstämma i Zhoda Investments
14 juni 2017
Tidigare idag hölls årsstämma i Zhoda Investments AB varvid aktieägarna fattade i huvudsak följande beslut.
Läs hela nyheten

Zhoda Investments publicerar årsredovisning
24 maj 2017
Zhoda Investments publicerar idag sin årsredovisning. Den finns tillgänglig på bolagets hemsida www.zhodainvestments.com samt bifogad detta pressmeddelande.
Läs hela nyheten

Kallelse till årsstämma i Zhoda Investments
15 maj 2017
Aktieägarna i Zhoda Investments AB (publ), organisationsnummer 559030-3490 (nedan ”Bolaget”) kallas till årsstämma den 14 juni 2017 kl. 10.00 på Summit Hightechbuilding, Sveavägen 9, i Stockholm.
Läs hela nyheten

Zhoda genomför sin första investering och förvärvar en vinproducent i Dalmatien
30 mars 2017
Zhoda Investments har ingått avtal om förvärv av åttio procent av kapitalet i SAN, en producent av ekologiska viner på Dalmatiens kust i Kroatien. SAN har sedan 2007 framgångsrikt etablerat en lönsam verksamhet med en vinfabrik och ekologisk vinodling av högsta kvalitet. Det är Zhoda Investments vision att bygga på den tusenåriga dalmatinska vintraditionen och genom tillväxt och förädling av affärsmodellen utveckla SAN till en ledande kroatisk ekologisk högkvalitativ vinproducent med en årlig produktion på en miljon flaskor.
Läs hela nyheten

Återupptagen oljeproduktion på Lelyaki-fältet
29 mars 2017
Som tidigare meddelats har licensen för Lelyaki-fältet förlängts på 20 år. Oljeproduktionen på fältet har nu återupptagits.
Läs hela nyheten

Lelyaki-licensen har förlängts på 20 år
10 februari 2017
Licensen för Lelyaki-fältet har förlängts på 20 år efter beslut av Geological Service of Ukraine. Oljeproduktionen på fältet kommer därmed att kunna återupptas. Förlängningen ger även långsiktiga förutsättningar för nya investeringar och ökad produktion.
Läs hela nyheten

2016

Zhoda Investments nyemission fulltecknad
22 november 2016
Teckningsperioden för företrädesemissionen i Zhoda Investments löpte ut 17 november 2016 och det slutliga utfallet visar att emissionen är fulltecknad. Bolaget kommer genom emissionen att tillföras cirka 22,4 miljoner kronor före emissionskostnader.
Läs hela nyheten

Zhoda Investments inleder teckningsperioden och publicerar memorandum
19 oktober 2016
På extra bolagsstämma 7 oktober 2016 beslutade aktieägarna att bredda verksamheten, stärka kapitalbasen genom en nyemission och ändra firma till Zhoda Investments för att spegla den nya verksamhetsinriktningen. Idag inleds teckningsperioden i emissionen. Information om emissionen och hur man tecknar sig skickas ut till aktieägarna och ett informationsmemorandum finns nu tillgängligt på bolagets hemsida.
Läs hela nyheten

Kommuniké från extra bolagsstämma i Zhoda Investments (tidigare Zhoda Petroleum Ukraine)
7 oktober 2016
Tidigare idag hölls en extra bolagstämma i Zhoda Petroleum Ukraine AB varvid aktieägarna beslutade att godkänna styrelsens förslag om att bredda verksamheten, stärka kapitalbasen och ändra firma till Zhoda Investments AB (publ) för att spegla den nya verksamhetsinriktningen. Vidare valdes Simon Escott som ny ledamot i styrelsen.
Läs hela nyheten

Kallelse till extra bolagsstämma i Zhoda Petroleum Ukraine
9 september 2016
Aktieägarna i Zhoda Petroleum Ukraine AB (publ), organisationsnummer 559030-3490 (nedan ”Bolaget”) kallas till extra bolagsstämma den 7 oktober 2016 kl. 10.00 på Summit, Hitechbuilding Sveavägen 9, plan 17 i Stockholm.
Läs hela nyheten

Zhoda Petroleum Ukraine kallar till extra stämma för att bredda verksamheten och stärka kapitalbasen
9 september 2016
Aktieägarna i Zhoda Petroleum Ukraine AB (publ) har idag kallats till extra bolagsstämma för att besluta om att bredda verksamheten och stärka kapitalbasen. Målsättningen är att bygga upp en portfölj av investeringar där bolaget skapar värden genom entreprenörskap och aktivt ägande i onoterade europeiska bolag. Parallellt kommer bolaget fortsätta utveckla den befintliga oljeverksamheten. Styrelsen föreslår även en företrädesemission som vid full teckning tillför bolaget 22 miljoner kronor samt namnbyte till Zhoda Investments AB för att spegla den nya verksamhetsinriktningen. Efter en konsolidering av bolagets ägarstruktur finner styrelsen och ledningen ett starkt ägarstöd för kapitaliseringen av bolaget och den breddade verksamheten.
Läs hela nyheten

Uppdatering kring förlängning av Lelyaki-licensen
12 maj 2016
Som tidigare meddelats pågår bolagets arbete med att förlänga Lelyaki-licensen på ytterligare 20 år och en ansökan har lämnats in till de ukrainska myndigheterna. Till följd av Ukrainas regeringsombildning i mitten av april har myndigheternas handläggningstider förlängts. Operatören av licensen har därför inte erhållit svar från myndigheterna före det datum då den ursprungliga licensen löpte ut. Som en försiktighetsåtgärd har operatören därför beslutat att tillfälligt stänga ner produktionen fram till dess att myndigheterna konstituerat sig och fattat beslut om förlängning.
Läs hela nyheten

Testament Vänner

Den här sidan innehåller information om alkohol och vänder sig till dig som fyllt 25 år.

Bekräfta din ålder genom att godkänna nedan.
Confirm your legal drinking age by clicking below.

  Jag är minst 25 år